БългарскиI English I Elliniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“ОБУЧЕНИЕ ПО МАРКЕТИНГ И ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ ЗА РЕКЛАМИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ”

/ПИЛОТЕН ПРОЕКТ/

 

 

 

Цели на проекта:


  • развитие на квалификацията на местните предприемачи, мениджъри и персонал в МСП в областта на туризма за развитие на успешни маркетингови стратегии;
  • развитие и приложение на географската информационна система за потребностите на местното и регионално развитие;
  • обогатяване на съществуващите програми за обучение на студентите по маркетинг и туризъм чрез въвеждане на нови методи за обучение, за развитие на професионални маркетингови и рекламни умения в областта на туризма;
  • обучение на местните органи на властта и предоставяне на възможност на местните органи на властта да подпомагат МСП в създаването и приложението на маркетингови стратегии в малки и недостатъчно добре развити общини.

 

 

 

 

Насоки:


Проектът е насочен към въвеждане на иновации в следните аспекти:

  • създаване на система и инструменти за туристическа информация и обучение по маркетинг за разкриване на възможностите за туризъм и насърчаване на развитието на малките отдалечени региони и общини;
  • процеси на социален и икономически диалог, насочени към повишаване на информираността на обществеността относно връзката между туризма и регионалното развитие;
  • партньорство и сътрудничество между различните видове свързани с туризма бизнес структури, неправителствени организации, доброволни граждански инициативи и местните органи на властта.
  • обучение на местните органи на властта и предоставяне на възможност на местните органи на властта да подпомагат МСП в създаването и приложението на маркетингови стратегии в малки и недостатъчно добре развити общини.

Ефект:


Крайните резултати от проекта ще бъдат внедрени в практиката чрез активно ангажиране в процеса на местно и регионално развитие на малки и средни предприятия от сферата на туризма, местни органи на властта, неправителствени организации и неформални граждански групи.